Свръхчувствителност у някои индивиди към вещмтва (или ситуации), наречени алергени. Дълбокият механизъм на тази реакция още не е добре познат, но изследванията доказват важността на „ефективната основа", главната роля, която играят личността и емоциите в развитието на алергичните прояви. И наистина, ако повечето кризи започват поради поглъщане, вдишване или телесен контакт със специфични вещества, то някои кризи имат по-загадъчни причинители, например гледката на автомобили от определен тип. Х. Барук (1962) дори е описал „административната алергия", изразяваща се в „шоково състояние, сърцебиене, главоболие, прилошаване и т. н". Ето защо успоредно с изследванията на физико-химичните и физиологопатологичните условия за тези разстройства от няколко години в големите изследователски центрове се водят и други проучвания, насочени към евентуалните им психологически причини. Още през 1941 год. Ф. Александър и неговата школа в Чикаго доказаха емоционалната неустойчивост на алергичните хора, чието детство изглеждало трасирано от тежки афективни конфликти. В наши дни учените се стремят да верифицират хипотезата, че алергените са смислово натоварени. Тези елементи, които са безкрайно променливи и индивидуално специфични, изглежда могат да отключат алергична реакция само защото, бивайки свързвани с напрегнати емоционални ситуации в живота на субекта, запазват за него символично значение, което много често той не осъзнава. С други думи, като че ли става въпрос за механизъм на кондициониране, при който организмът реагира по определен начин всеки път, когато се намира в същата ситуация.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.