Дефицит или забавяне в развитието на интелекта. Интелектуалната недостатъчност причинява социална недееспособност, която в най-тежките случаи може да оправдае установяването на попечителство. Вследствие на интелектуалния си дефицит, умствено изоставащият е дезадаптиран към обществото. Неразсъдлив, наивен и податлив на влияние, понякога той не може да задоволява потребностите си или да се грижи за себе си. В такъв случай трябва да бъде настанен в специализирано за неговото състояние заведение. Откриването на интелектуалната недостатъчност не е толкова лесно, колкото бихме могли да си помислим. Някои кротки, добре възпитани хора, притежаващи отлична памет, лекота в изразяването, и широки общи познания, могат да ни заблудят. Други, обратно, са незабележими, невзрачни, но имат задоволително интелектуално ниво, макар да изглежда обратното. Психолозите използват метода на тестовете, за да оценят интелектуалното ниво на изследваните хора. За тези специлисти интелектуалната недостатъчност може да се определи статистически, чрез съотнасяне към средната величина на общата съвкупност: умствената изостаналост се разполага в повърхнината от кривата, обхващаща най-ниските 2,2% от цялатз популация; неговият коефициент на интелигентност е равен или по-нисък от 68 по скалата на Уекслър. Умствено изостаналият не страда от някаква болест. Той просто е човек, който не успява да се адаптира хармонично към своята социална група вследствие на интелектуалнта си недостатъчност, изостаналост; стандартно отклонение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.