Рекламно или официално съобщение под формата на плакат, което се поставя на обществено място. Търговският афиш се е появил през XV век (1477 год.). Той е едно от най-често използваните и ефикасни средства в рекламата. Поради това всяка година в него се инвестират значителни средства. Например през 1987 год. французите са вложили близо 4 241 млн. франка в тази дейност. Дълго време художниците на афиши са рисували красиви картинки, които да се харесват. Но от края на Първата световна война под влиянието на гещалттеорията и благодарение постиженията на модерната психология изкуството на афиша е изградено на основата на научни данни. Афишът не трябва само да се харесва; той е преди всичко средство за общуване, което носи послание. Основната му роля е да привлича вниманието върху точно определен предмет или тема, да държи буден интереса, да достигне до различни индивиди в зависимост от възприсмчивостта им за посланието, което съдържа. Познаването на психологическите механизми на възприятието позволява да се избегнат някои грешки, които могат значително да намалят ефективността на афиша като средство за масова комуникация. Форматът на афиша, четливостта му, композицията и изборът на мястото, където ще бъде изложен, трябва да отговарят на определени критерии, диктувани от експерименталната психология.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.