Логически завършек на серия от изследвания, чиято цел е по-доброто разбиране на поведението на човек, функционирането на група или на ситуацията в едно предприятие. Всяка диагностика почива на три основни принципа: информацията трябва да бъде подробна и разнообразна; тя трябва да се отнася до субекта, разглеждан в светлината на неговата история и отношение към средата му; най-вероятната интерпретация е тази, която обяснява най-голям брой факти с най-малко хипотези. Психологическата диагностика е акт от първостепенно значение, защото обуславя лечението и по-нататъшното развитие на субекта. Тя изисква от психолога да владее до съвършенство диагностичните техники и да притежава голям опит, широка култура и силна интуиция. Груповата работа все повече измества индивидуалното действие. Благодарение на това сътрудничество се избягват диагностичните грешки и в практиката вече не съществуват случаи, когато деца, страдащи например от афективна недостатъчност, да бъдат смятани за умствено изоставащи или пък да не се идентифицират мозъчни тумори. Група за диагностика се наричат срещите на определен брой хора, представители на различни сфери от живота, които приемат да прекарат заедно продължителен период (няколко дни или седмици) с цел разбиране на явленията, които обективно се наблюдават в малките общности.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.