Умствена изостаналост. Олигофренията, или недостатъчно интелектуално развитие, е проуи-воположна на деменцията, която представлява болестно загубване, упадък на интелигентността. Причините за олигофренията могат да бъдат наследствени, инфекциозни, травматични или да произтичат от средата. Съществуват цели олигофренни семейства. Според някои автори, ако единият родител с интелектуална изостаналост, 46,1% от поколението са също така интелектуално изостанали (К. Бругер); ако и двамата родители са засегнати, пропорцията на децата с олигофрения нараства до 90,7% (Райтер и Остхоф). Роля играят и други патогенни фактори:заболяване от рубео-ла през първите три месеца от бременността, кръвна несъвместимост, аноксия при раждането и т. н. Функционирането на ума на хората с дълбока интелектуална изостаналост свидетелства за особена организация, при която преобладават нетърпимост към фрустрации и - в частност - неспособност да се приеме, че удовлетворяването на някакво желание може да бъде отложено (както при детските психози). Тогава детето изпада в състояния на интензивна тревожност, която се изразява в силни пристъпи на гняв и други емоционални прояви. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.