Човек с физически недъг или умствена недостатъчност. Според една публикация на Министерството на социалните грижи и заетостта през 1987 год. във Франция е имало 3,1 млн. инвалиди. Обхватът на проблема принуди френския парламент да гласува Закона за ориентация от 30 юни 1975 год. Този закон постулира принципа, че „превенцията и откриването на различните видове инвалидност, грижите, възпитанието, образованието и професионалната ориентация, заетостта, гарантирането на минимум средства, социалната интеграция, достъпът до спортна дейност и развлечения на малолетните и възрастните инвалиди във физическо или умствено отношение са задължение на цялата нация". И най-тежката инвалидност може да бъде преодоляна. В СССР са известни случаи на хора с ампутирани две ръце, които учат дърводелство; в Англия ампутирани с двете ръце овладели машинопис. Техническият прогрес и най-вече волята на тези хора позволяват да се преодолеят и най-големите препятствия. Желанието на инвалидите да участват в нормалния живот ги подтиква да извършват понякога истински подвизи, както слепия Ж. Бретон, който изминал с двоен велосипед (тандем) 4 200 км (1987). 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.