Форма на бихевиоризъм, изоставяща опростенската схема стимул —реакция на класическия бихевиоризъм, като насочва вниманието към новите експериментални факти и елементи на някои философски и психологически учения. Под влияние на физика П. У. Бриджман и на логици като Р. Карнап (1891 - 1970) и Л. Витгенщайн около 1930 год. се развива операционалният бихевиоризъм. Този нео-бихевиоризъм подчертава определящото значение на възприетата от изследователя референтна система за получения резултат. Една от водещите фигури на това движение е С. Л. Хъл. Неговото учение, акцентиращо върху необходимостта от един хипотетико-дедуктивен метод в психологията, се противопоставя на моларния бихевиоризъм, чийто главен представител е Е. С. Толмън. Под влияние на гещалтпсихологията последният смята, че изучаването на поведението не може да игнорира присъщите на организма фактори. Той променя първоначалната схема S-ReS-O-R (стимул - организъм - реакция). В същата преспектива Б. Ф. Скинър развива понятието оперантно кондициониране. В началото на шестдесетте години първоначално отхвърлени понятия като „план" или „рефлексия" са въведени отново, поставяйки по този начин началото на субективния бихевиоризъм, намиращ се в пълно противоречие с идеите на Дж. Б. Уотсън.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.