Аномалия, засягаща броя или структурата на една или повече хромозоми. Нашите соматични клетки съдържат 46 хромозоми, между които различаваме 44 автозоми и 2 гонозоми, или полови хромозоми. През 1959 год. Р. Търпин заедно с Ж. Льожьон и М. Готие доказват, че монголои-дизмът се дължи на наличието на една хромозома 21 в повече. Освен хромозомни аберации, свързани с броя нахромозомите, съществуват и структурни. На всяка от тях съответстват специфични разстройства. Хромозомните аберации са случайни. Те настъпват при деленето на клетките и могат да засегнат автозомите или гонозомите. Честотата им е около 6 на хиляда раждания (Р. Търпин, 1965). Всяко семейство може да бъде засегнато, но според наблюденията възрастта на родителите може да изиграе роля (много млада или над 40-годишна майка; баща на повече от 58 години в момента на оплождането). Пренаталната диагностика на хромозомните аберации се извършва между 12 и 14-ата седмица от бременността чрез пункция на околоплодна течност (изтегляне по трансабдоминален път на околоплодна течност) и отглеждане на клетъчна култура в лабораторни условия.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.