Американски психоаналитик от немски произход (Франкфурт на Майи, 1900 - Муралто, Швейцария, 1980). Заедно с М. Мийд и Дж. Горър, Фром развива теорията за „националния характер", по силата на който индивидът желае да постъпва така, както изисква социалната му роля. Той полага социалната потребност като основен елемент на човешката психология. Всяко индивидуално познание трябва да минава през изучаването на междуличностните отношения, тъй като съществено е не толкова задоволяването или фрустрацията на инстинктивните нагони, колкото качеството на междучовешката връзка. Следователно най-важните проблеми са любовта, омразата, приятелството, ревността и т.н. Човек има нужда от другите, за да се осъществи, за да развие творческия си потенциал. Той се стреми към общество на любов и братство. Фром е хуманист с марксически уклон и моралист. От главните му произведения, на френски език са преведени Бягство от свободата (1941, прев. 1963),Човекът за себе си (1947, прев. 1967), Кризата на психоанализата. Есе за Фройд, Маркс и социалната психология (1970, прев. 1971), Страстта към разрушение (1975), Величие и граници на фройдовото мислене (посмъртно).


Виж още:
Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.