Френски лекар и психоаналитик (Париж, 1901 - 1981). Лакан разбира несъзнаваното като мрежа от „означаващи", в която всеки елемент е свързан с други елементи; тези комбинации от означаващи се подчиняват на конкретни закони и образуват категории и подмножества. И тъй като обектът на психоанализата е несъзнаваното, необходимо е, казва Лакан, той да бъде доведен до началното му практическо и теоретическо място: полето на речта, и да бъде изучаван така, както се изучава езикът в светлината на лингвистиката: Детето е под влияние на езика и културата на обществото, към което принадлежи, като изборът му се състои в това да ги приеме или да изпадне в алиенация. При това положение автентичният човек никога не може да бъде открит в речта и в поведението на личността, а винаги е скрит под тяхната маска. Но никак не е сигурно, че този автор изобщо е разбран правилно. И наистина в неговия херметичен и дори аутистичен език изобилстват езо-терични термини и неологизми; също така една и съща дума може да приема многобройни значения. Това навежда на мисълта, казва Ф. Рустан (1986), че принципът на единство в творчеството на Лакан, „цялото изтъкано от неяснота", е „системната, търсена и култивирана несвър-заност". Измежду произведенията му ще цитираме Записки (1966) Етиката на психоанализата (1986).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.