Австрийски етолог (Виена, 1903 - Алтенберг, Австрия, 1989). Лоренц преподава зоопсихология във Виенския университет, ръководи катедрата по психология в университета в Кьонигсберг, след което е назначен за директор на Института по сравнително изследване на поведението в Алтенберг. Той изучава поведението на животните в природата или в условия, най-близки до природните. По такъв начин той успява да докаже социалната роля на някои специфични или „отключващи" стимули, като определена нагласа, цвят или миризма, и създава теорията за „вродения пусков механизъм". Според тази обективистична школа всеки животински вид е чувствителен спрямо определени (а не всички) стимули, които отключват определени видове поведение. Например бодлив-ката, сладководна риба, реагира с агресивно поведение на присъствието на риба или на примамка, имитираща риба с червен корем. От множеството произведения на Лоренц ще споменем Агресията, естествена история на злото (1963), Еволюция и промени в поведението: вродено и придобито (1965), Основи на етоло-гията (1984), Човекът в опасност (1985). През 1973 год. К. Лоренц получава Нобеловата награда за медицина заедно с Н. Тинберген и К. фон Фриш.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.