Канадски лекар от австрийски произход (Виена, 1907 - Монреал, 1982). Селие придобива известност с описанието на общия синдром на адаптация. за условие за живот. Без значение дали се отнася до интоксикация, микробна инфекция или силна емоция, организмът мобилизира защитните си сили, за да посрещне тези стресори. Първият момент от синдрома на адаптация е реакцията на тревога, която се проявява с понижено кръвно налягане, тахикардия и непрекъснато произвеждане на катехоламини, адренокортикотропен хормон (АКТХ) и кортикостероиди. След това настъпва периодът на съпротива, по време на който защитните реакции се увеличават и постигнатата адаптация се задържа. Ако стресът бъде прекратен, равновесието отново се нормализира; ако стресът продължи, организмът се изтощава. Стадият на изтощаване се характеризира с неспособността на субекта да поддържа защитата си. Тогава се извършват функционални, метаболични и анатомични промени, които могат да причинят смърт. Някои соматични заболявания са пряко свързани със стреса. Сред „болестите на адаптацията" се нареждат високото кръвно налягане, ревматизмът, язвата на стомаха и дванадесетопръстника, Адисоновата болест, болестта на Симондс. Сред трудовете на Селие са История на общия синдром на адаптация (1954), От съновидението до откритието (1973), Стрес без дистрес (1974).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.