Швейцарски психиатър от унгарски произход (Икитра, Унгария, дн. Нитра, Чехословакия, 1893 -Кюснахт, Швейцария, 1986). Сонди е известен предимно със своя проективен тест и с теорията си за съдбата. Тестът за диагностика на нагоните или Гено-тестът включва шест серии от осем портрета на психично болни или „девиантни" индивиди (хомосексуалисти, убийци и т.н.). Субектът трябва да избере от всяка серия по две симпатични и по две антйпатични лица. Неговите двайсет и четири избора се представят под формата на „профил на нагоните". Основната идея е, че афек-тивните избори не се правят случайно, а че са резултат от определено преживяване, произведено от обекта (снимките) върху субекта. Теорията за съдбата или „ананкологичната" теория, която хвърля мост между генетиката и психоанализата, бе обект на много критики, но има и горещи защитници в университите в Лувен, Цюрих и Париж. От произведенията на Сонди ще цитираме Експериментална диагностика на нагоните (1952), Увод в анализа на съдбата (1971), Свобода и принуда в съдбата на индивидите (19?5).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.