Френски психолог (Нант, 1899 -Страсбург, 1961). Ученик на М. Халбвакс, К. Блондел и М. Прадин, Вио преподава философия в Страсбург, после се насочва към психофизиологически изследвания, като изготвя експериментален статистически метод за изучаване на таксиса при животните. Изследванията му са съсредоточени главно върху животинския фототропизъм и галванотропизъм, а също върху съня и слуха. Доктор на филологическите науки (1938) и доктор по естествени науки (1950); Г. Вио е научен директор в Националния център за научни изследвания (1947) и завеждащ катедрата по психофизиология, създадена за него в Страсбургския университет. До края на живота си ръководи лабораторията по зоопси-хология, организирана от него след 1945 год., чиято водеща тема, „От тропизмите до интелигентността", съдържа цялата й програма. Негови са трудовете: Интелигентността. Еволюцията и формите й (1946), Животинският фототропизъм, нови аспекти на въпроса (1948), Тропизмите (1951), Инстинктите (1958) и в сътрудничество с К. Кайзер, М. Клайн и Ж. Медиони Трактат по психофизиология (1963).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.