Английски педиатър и психоаналитик (Плимут, 1896 - Лондон, 1971). .  През 1935 год. Уиникът става член на Британското дружество по психоанализа, чийто президент е от 1956 до 1959 год. и от 1965 до 1968 год. Тръгвайки от диадата „майка-дете" (която представлява неразрушимо единство, тъй като няма бебе без майка), той извежда няколко принципа: „достатъчно добрата" майка ще съумее да интегрира детето си в обществото благодарение най<Мл#т.е. -като му осигури стабилно обкръжение, в което детето ще се чувства спокойно. Майката знае инстинтивно кое е добро за бебето й. Тя разбира по емпатия и реагира спонтанно на потребностите му. Впоследствие детето ще открие в околните присъствието, което му е необходимо за живота, а след това постепенно ще се научи да се лишава от него. Има случаи, в които родителите, закриляйки го от всичко, затварят детето в непроницаем свят, в който действителността му се показва в невярна светлина. Вместо да се развива нормално, то ще си изгради фалшива личност („faux self), чиято безполезност ще понася мъчително. За да изгради то автентична и хармонична личност, Уиникът препоръчва на родителите да не се намесват в детския свят, да му помагат да открива света и да му позволят на натрупа собствен опит. От прозведенията на Д. У. Уиникът ще посочим Детето и неговото семейство (1957), От педиатрията до психоанализата (1958),Лро-цесът на съзряване у детето (1965), Игра и действителност (1971), Фрагменти от една анализа (1975).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.