Усещането е репрезентация в мозъка на човека, на отделните сетивни свойства, на предметите и явленията от заобикалящата действителност, както и на вътрешните състояния на организма, възникваща при непосредственото въздействие на сигналите върху съответните рецептори. Нервният механизъм на основата на който възниква усещането се нарича анализатор, и се състои от три основни части : – рецептор – представлява специфичен трансформатор на физическата енергия в нервния импулс; – сетивен прободен нервен път- включва аферентни нерви, провеждащи нервния импулс от периферията към коровите отдели на анализатора: – сетивно клетъчно поле- определен участък на мозъчната кора в който става преработването на нервните импулси постъпващи от рецепторите. Процеса на преобразуване на физическата енергия в нервни импулси се нарича трансдукция.
Класификация на усещанията. 
Според характера на въздействието и местоположението на рецепторите, могат да се отделят три основни групи усещания : 
1. Екстерорецептивни – представляват репрезентация на свойствата на обетките от външната среда.   
2. Интерорецептивни – представляват репрезентация на състоянието на вътрешните органи. 
3. Пропиорецептивни (кинестични) – усещания за движението на отделните части на тялото.   

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.