Продълговатия мозък е непосредствено продължение нагоре по гръбначния мозък. Или с други думи той свързва гръбначния с главния мозък. Сивото вещество е разположено във вътрешността под форма на групички от нервни клетки – ядра. Бяло вещество има както отвън, така и отвътре. То представлява снопчета от нервни влакна с проводна функция, повечето от които се кръстосват. По едни от тях се провеждат импулси, идващи от рецепторите през гръбначния мозък към кората на главния мозък (сетивни нервни пътища), а по други – от кората на главния мозък към двигателните органи (двигателни нервни пътища). 
  В продълговатия мозък се намират редица важни за живота центрове: център на дишането, на сърдечната дейност, център, регулиращ обмяната, и др. В него се намират центровете и на рефлекси, свързани с храненето: слюноотделянето, сокоотделяне на стомашните и задстомашната жлеза, дъвкане и гълтане. Центровете на някои защитни рефлекси – кихане, кашляне, повръщане – се намират също в продълговатия мозък. 
  Дейността на продълговатия мозък е подчинена на дейността на мозъчната кора и се регулира от нея. 
   Рефлексната функция на продълговатия мозък е свързана с регулирането на извънредно важни жизнени функции. Такива са центрове тук са дихателният булбарен център, при парализа на който настъпва смърт, рефлексен център на сърдечно-съдовата система и съдодвигателен център. В продълговатия мозък се намират центровете на защитни дихателни рефлекси (кихане, кашляне); рефлексни центрове на храносмилането; център на потоотделянето; центрове предпазващи роговицата окото от изсъхване; център на гласообразуването. В продълговатия мозък са се развили и посложни рефлексни центрове, които имат регулиращо и координиращо влияние върху гръбначният мозък. Това са центровете за регулация на мускулния тонус, за поддържане на позата и равновесието.
   Проводната функция на продълговатия е подобна на тази на гръбначния мозък. Тя се осъществява чрез преминаването през него на сетивна информация от гръбначния мозък към по-горележащите структури и двигателната информация от погорележащите структури към гръбначния мозък.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.