Лекциите са в PDF формат и включват следните въпроси:

 1. Човешкият организъм като цялостна система – нервна и хуморална регулация. 
 2. Устройство на нервната клетка – брой на нервните клетки, големина, тяло, израстъци .  
 3. Функции на нервната клетка  - възбудимост на нервната клетка .
 4. Функции на нервната клетка  - проводимост на нервната клетка. 
 5. Синапс  устройство, функции, провеждане на възбуждането през синапса.
 6. Невромедиатори – ацетилхолин, биогенни амини, аминокиселини, невропептиди.
 7. Гръбначен мозък – устройство.
 8. Гръбначен мозък – функции.
 9. Главен мозък - същност и функции.
 10. Продълговат мозък .
 11. Заден мозък – мост и малък мозък  .
 12. Среден мозък, междинен мозък.
 13. Краен мозък – общо устройство – бяло вещество, базални ядра. Методи за изследване на мозъчните структури. 
 14. Устройство на кората на големите полукълба.
 15. Функции на кората на големите полукълба.
 16. Периферна нервна система Вегетативна нервна система.
 17. Структури ръководещи волевите движения; нарушения на сетивните органи. 
 18. Рецептори, сетивни органи; нарушения на сетивните органи.
 19. Система за общата сетивност. 
 20. Зрителна сетивна система. 
 21. Слухова сетивна система.
 22. Равновесна, вкусова, мирисна системи  Равновесна система.
 23. Невробиология на съня.

Изтегли>>>

1 коментар:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.