Причини за конфликта на интереси и възможни интервенции

·        Чувство за нарушена справедливост, доверие, липса на уважение;
·        Неудовлетворени потребности и интереси;
·        Несъответстващо на работата заплащане;
·        Конкуренция между хората за ограничени ресурси;
·        Съперничество с колеги;
·        Процедурни нарушения
·        Създаване на благоприятна атмосфера на работа;
·        Съсредоточаване върху интересите, а не върху позициите;
·        Развиване на решения, удовлетворяващи потребностите на всички;
·        Разработване на система за поощрения;
·        Ясни правила и принципи на работаКонфликти на интереси
  Конфликтите, свързани с различия в потребностите и интересите могат да бъдат определени като истински конфликти. Те са причинени от съперничество при разпределението на ограничени блага. Най-често едната страна прави опит да удовлетвори потребностите си за сметка на другата. Този тип конфликти се отнасят както до съдържанието на процесите /пари, средства, блага/, така и до начините, по които се води спорът, т.е. до процедурата. Засягат се и морално-психологическите проблеми, като доверие, взаимно уважение, справедливост и др. Това са може би най-често възникващите конфликти от групата на междуличностните конфликти. Когато субекти на конфликта са ръководителят и някой от неговите подчинени, обикновено обектът на конфликта е свързан с разпределение на задачи, на премиални възнаграждения, на различни социални придобивки, с текущото и периодично оценяване, с възможности за израстване в кариерата, с поставени срокове, с преместване на друго работно място, с организация на работното време, с отпуските, със съкращаване и освобождаване от работа.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.