Австрийски лекар и психолог (Виена, 1870 - Абърдийн, Шотландия, 1937). Ученик на 3. Фройд, който по-късно се разграничава от него, Адлер приема понятието „динамично несъзнавано", но свежда до минимум ролята на сексуалносттаи на едиповия комплекс в генезиса на личността  и неврозите. В детството си Адлер бил слаб и често боледувал. Според него определящи са факторите от индивидуален и социален ред Възрастният осъзнава своята слабост и се стреми да я преодолее. Детето бърза да порасне, защото придобиването на сила и власт означава придобиване и на сигурност. Невротикът, който не е успял да постигне тази адаптация, трябва да бъде възпитаван, за да може да се интегрира хармонично в света и да се приспособи към неговите ценности. Адлер предлага своето учение под името индивидуална психология. След като практикува медицина във Виена, Адлер емигрира в САЩ, където преподава в Колумбийския университет (1927) и в Медицинския колеж в Лонг Айленд (Ню Йорк, 1932). Адлер е автор на много трудове, най-важните от които са преведени на френски: Невротичният темперамент (1912), Практика и теория на индивидуалната психология (\920),Смисълът на живота (1932)

Виж още:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.