Преминаване от професионална дейност към неактивност при навършване на определена възраст. Много уместна на времето си, днес тази социална мярка изглежда на някои като психологическа и физиоло-гическа грешка. Наистина, индивидуалните вариации в стареенето и отслабването на физическите и психическите сили са значителни. Много работещи, които са още способни да се справят задоволително с трудовите си задължения, достигайки пенсионна възраст, изживяват болезнено новото си положение. Останали без работа, те се чувстват дезадаптирани, излишни, неудовлетворени, а някои от тях изявяват неблагоприятни психологически реакции (разстройства в настроението: неприветливост, тъга, униние...), които могат да се развият до психоза или самоубийство. Всички проучвания на този въпрос, след тези на Е. А. Фридман и Р. Дж. Хавигхърст (1954), П. Таунсенд (1957), Ж. Р. Треантон (1958), до по-новите на А. М. Гиймар (1980), Д. Рондине (1986) и др. показват, че за повечето индивиди пенсионирането представлява драма. Най-добрият начин за борба срещу вредните последици от тази „социална смърт" (Гиймар), се състои, според различните автори, например Хавигхърст и Г. Л. Мадокс (1970,1976), в извършването на някаква дейност. Независимо дали е професионална, художествена или хуманитарна, платена или неплатена, тя ще изпълнява ролята си, ако създава на пенсионирания човек чувството, че продължава да бъде социално полезен, да бъде част от живата тъкан на нацията.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.