Съвкупност oт физическите и психичните разстройства, причинени от консумацията на напитки, съдържащи алкохол. От 1964 го д. до 1984 гол, консумацията на вяио в света се е увеличила с 20%, а тази иа алкохол* - с 50% (Б. Шанде, Международно бюро по труда, 1985). Броят на болните от алкохолизъм във Франция се изчислява на 2 млн. (от които 600 000 жени); една трета от хората, които умират между 35 и 50 години, са повече или по-малко преки жертви на алкохолизма. От края на Втората световна война до 1975 год. броят на смъртните случаи от алкохолизъм и цироза на черния дроб непрекъснато се увеличава, но от последната дата насам се наблюдава ясно подобрениел Алкохолизмът играе също така основна роля в генезиса на психичните разстройства. Той не само намалява интелектуалните способности, но променя характера, модифицира Ефективността и води до упадък на личността. Броят на приетите в психиатричните болници поради хроничен алкохолизъм и алкохолни психози значително се увеличи след 1942 год.: от 667 към тази дата той нарасна последователно на около 10 000 през 1952 год,, 18 771 през 1962 год., 34 551 през 1972 год. и 42 283 през 1982 год. (не разполагаме със статистики за времето след тази дата). Насилието и престъпността много често са свързани с алкохолизма: 64% от убийствата, 58% от умишлено причинените пожари, 29% от побоите, 22% от сексуалните престъпления (Ж.-П. Бомбе, 1970). Между елементите, които благоприятстват разпространението на алкохолизма, се различават индивидуални (афектив-на фрустрация, самота...) и социални фактори. Ф. Клермонт и Ж. Каванаг са изчислили през 1987 год., че алкохолът представлява пазар за 170 млрд. долара годишно (без социалистическите страни). Само във Франция  5 млн. души печелят пряко или непряко от този продукт, който е донесъл на държавата под формата на различни такси през 1977 год. 6 млрд. 313 млн. франка. Що се отнася до културните фактори, нека припомним само, че в повечето области алкохолът редовно се свързва с празниците и че черпенето с алкохол е част от етикета. Алкохолизмът е проблем за всички правителства. В една Малка страна като Швейцария ежедневните загуби на икономиката се изчисляват на 5 млн. швейцарски франка (2,9 млн. долара). За да се спре подобно обезкървяване, властите предприеха известен брой законодателни и административни мерки. Главните текстове във Франция са законът от 15 април 1954 год. за лечението на опасните алкохолици и законът от 10 юли 1987 год., засилващ борбата срещу алкохола при шофиране. Но тези мерки ще си останат недостатъчни, докато не настъпи дълбока промяна в общественото съзнание.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.