Философско и медицинско движение, което критикува западното схващане за психичната болест и за ролята на психиатрите в обществото. Антипсихиатрията се заражда в началото на шейсетте години с разпространението на идеите на Дж. Бейтсън за фамилния произход на шизофренията, на схващанията на М. Фуко за психичната болест и на Х. Маркузе за обществото на изобилието. Основната теза на антипеихиатри те е, че психичната болест (в частност шизофренията) не е същинска болест, тъй като причините за нея са единствено психосоциални. „Лудите" всъщност са неконформисти, девиа-нтни по отношение на установените норми, и затварянето им в болници има за цел да ги принуди да приемат установения социален ред. Вследствие на този постулат психиатричните болници трябва да се премахнат или поне да бъдат превърнати в места за приютяване, в които да бъде премахнато всякакво насилие, включително подчиняването на елементарна дисциплина. Първият опит беше предприет през 1962 год. от английския лекар Д. Купър, но поради враждебността на болногледачите бе прекратен през 1966 год. Създадени бяха терапевтични общности, където болни и лекуващ персонал съжителстват, разискват свободно всекидневните събития и проблемите на общността. В Англия те бяха основани от Д. Купър, Р. Д. Лейнг, А. Естьр-сън И Л. Редлър, в Италия - от Ф. Базалия, във Франция - от М. Мано-ни. Антипсихиатрията плаши общественото мнение и много психиатри я считат за нереалистична и утопична.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.