Съвкупност от техники, които се използват от търговско предприятие за привличане на клиентела и които благоприятстват разпространението на различни стоки. С,развитието на психологията на масите и на средствата за информация (преса, афиши, радио, телевизия) рекламата е постигнала огромен напредък. Промишлените и търговските предприятия й отделят около 5% от оборота си (през 1987 год. във Франция за реклама са били похарчени 39 млрд. франка). Рекламата се опира на социалнопсихологическото изследване, тъй като проучванията на пазара са незаменимо средство за осведомяване на производителя относно потребностите на населението, към което той се обръща. Опитът показва, че един продукт не може да бъде продаден, ако не отговаря на очакванията на обществеността. Някои настояват, че рекламата моделирала поведението на индивидите. Това е пренебрегване на критичността на потребителите. Според едно канадско проучване, проведено през осемдесетте години, средният консуматор получава всеки ден по 560 съобщения, от които той решава да обърне внимание на 73 (13,5%). В паметта си запазва само 12 (2%), от които само 9 имат положителна тоналност (1,6%) (Г. Ланьо, 1988). Рекламата оказва полезно и благотворно въздействие. Тя играе необходима информираща роля сред потребителите и подпомагайки широкото разпространение на дадено произведение, позволява да се намали цената му; най-после, стимулирайки конкуренцията, тя принуждава производителите да се стремят към възможно най-добро качество.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.