Волево отпускане на мускулния тонус, съпроводено от усещане за отпочиване. Използвани в психотерапията, методите на релаксация, които изискват периодична тренировка, целят да постигнат общо отпускане на тялото и да променят индиректно психиката на субектите, които са подложени на нея. Поради отмората, която предизвикват, и нейните благотворни последици, методите на релаксация се използват при лечението на свръхнапрегнатите индивиди или на такива с психосоматични разстройства. Е. Джейкъбсън (Чикаго) е създал метод за прогресивна релаксация, целящ да постигне отпускане, предизвикано от осъзнаването на отпускането на мускулите. Според този автор контролът над мускулите води до истинска „власт над отпочиването на мозъчната кора". Й. Х. Шулц (Берлин) е създал метод за релаксация чрез самоконцентрация или самохипноза, позната под името „автогснсн тренинг ". Техниката на Х. де Ахуриагуера, наречена „психотонизираща рехабилитация" има регресивна насоченост. Съществуват много други методи на релаксация, някои от които отделят важно място на речта (М Сепир).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.