Значително намаляване или изчезване на двигателната способност. Обикновено парализата се дължи на увреждане на главния мозък (централна парализа), на гръбначния мозък или на периферен неврон (периферна парализа), но може да бъде и последица от мускулно увреждане (например миопатия) или дисфункция на нервномускулната връзка (миастения). Измежду разновидностите на парализата общата прогресивна парализа заема особено място, защото се характеризира не толкова с двигателна недостатъчност (речеви трудности, треперене на ръцете), колкото с психични разстройства. Предизвикана от бледата спирохета на сифилиса (дифузен менингоенцефалит), в психичен план тази болест се проявява с прогресивна амнезия, която може да стигне до пълна липса на ориентация във времето и пространството, с упадък на интелекта и на моралното чувство, с промяна в афективността (по посока на разнежване или на безчувственост); понякога се появяват налудности (налудност за величие, хипохондрия) и болният върви към пълна деменция. Прогнозата на общата парализа, която някога е била свързвана с фатален край, е променена от употребата на пеницилина в ударни дози. Друг тип парализа може да се наблюдава при хора без нервно увреждане (интегритет на рефлексите). Става дума за функционално потискане с невротичен произход, както при хистеричната парализа, която се лекува чрез психотерапия.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.