Съвкупност от дейности, целящи повишаване на производителността на труда, без това да е във вреда на работника, и доставяне на повече блага на консуматора на по-ниски цени. Идеята за научна организация на труда в предприятията се ражда през XIX век, но нейното развитие се дължи на американския инженер Ф. Тейлър. Анализирайки методично жестовете на работниците, той определя най-ефективните движения и ритъм, премахва излишните жестове и приспособява инструментите към работника. Чрез този метод увеличава производителността на труда във Bethlehem Steel Plant (1885) с 400%. Благодарение на тези резутати научната организация на труда се разпространява по целия свят. Първоначално ограничена до промишлеността, впоследствие тя бива приложена от Х. Файол и към администрацията. За да бъде ефективна, организацията на труда не трябва да губи от погледа си удовлетворението на работника. Колкото по-добри са отношенията му с колегите и началниците, колкото по-защитен е от претоварване и несигурност, толкова по-голяма е неговата производителност. Неуспехите на „инженерите по организация на труда" почти винаги се дължат на факта, че проявяват грижа само за производителността и пренебрегват човешкия фактор.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.