ИНСТРУКЦИЯ: Това е психологически тест за изследване на личностни характеристики. В него са включени 88 твърдения, които засягат различни особености от вашия характер. Всяко твърдение обхваща две противоположни свойства: "да" и "не". В този тест няма верни и или грешни отговори и затова се старайте да отговаряте без да се замисляте дълго.

 

Пол

 

Години

 

Образование

 

Населено място

 

Професия

 

 

1

Настроението Ви най-често ясно и непомрачено ли е?

Да

Не

2

Чувствителни ли сте към ограничения, обиди?

Да

Не

3

Лесно ли се разплаквате?

Да

Не

4

След завършването на някаква работа съмнявате ли се в качеството на нейното изпълнение и стремите ли се да проверите правилно ли е било направено всичко?

Да

Не

5

Бяхте ли в детството си толкова смел, колкото Вашите връстници?

Да

Не

6

Имате ли колебания на настроението: от много весело до много тъжно?

Да

Не

7

Когато сте сред група хора, обичате ли да бъдете център на вниманието?

Да

Не

8

Имате ли дни, в които без всякакъв повод изпадате в недоволно-раздразнително настроение?

Да

Не

9

Вие сериозен човек ли сте?

Да

Не

10

В състояние ли сте да се впечатлявате, да се възхищавате?

Да

Не

11

Предприемчив ли сте?

Да

Не

12

Бързо ли забравяте за причинена на някого обида?

Да

Не

13

Мекушав ли сте?

Да

Не

14

Когато пускате писмо в пощенската кутия, проверявате ли дали то е паднало в кутията?

Да

Не

15

Стараете ли се да бъдете, в работата си един от добрите заради своето честолюбие?

Да

Не

16

В детството си страхували ли сте се от бури и кучета?

Да

Не

17

Хората считат ли Ви за малко педантичен?

Да

Не

18

Вашето настроение зависи ли от външни причини?

Да

Не

19

Обичат ли Ви всички Ваши познати?

Да

Не

20

Склонни ли сте понякога към вълнения и вътрешни безпокойства?

Да

Не

21

Вашето настроение обикновено малко подтиснато ли е?

Да

Не

22

Случвало ли Ви се е да ридаете, преживявайки тежко нервно сътресение?

Да

Не

23

Трудно ли Ви е дълго време да се намирате на едно място?

Да

Не

24

Когато по отношение на Вас се проявява несправедливост, отстоявате ли енергично своите интереси?

Да

Не

25

Можете ли да заколите пиле?

Да

Не

26

Дразни ли Ви, ако пердето или покривката ма масата висят накриво, стремите ли се да ги оправите веднага?

Да

Не

27

В детството си страхували ли сте се да оставате сам/а/ вкъщи?

Да

Не

28

Имате ли безпричинни колебания в настроението?

Да

Не

29

Един от най-добрите ли сте по професионални качества?

Да

Не

30

Лесно ли изпадате в гняв?

Да

Не

31

Способен ли сте да бъдете закачливо-весел?

Да

Не

32

Имате ли състояния, когато сте преизпълнени със щастие?

Да

Не

33

Можете ли директно да изразите мнението си пред някого за самия него?

Да

Не

34

Способен ли сте да развличате останалите и да бъдете душата на компанията?

Да

Не

35

Страхувате ли се от кръв?

Да

Не

36

С радост ли се захващате за работа, изискваща голяма лична отговорност?

Да

Не

37

Застъпвате ли се за хора, по отношение на които е допусната несправедливост?

Да

Не

38

Притеснявате ли се. когато Ви се налага да слезете в тъмно мазе, да влезете в празна и неосветена стая?

Да

Не

39

Предпочитате ли работа, изискваща търпеливост и прилежание, пред работа с бързи и лесни резултати?

Да

Не

40

Общителен човек ли сте?

Да

Не

41

С удоволствие ли декламирахте стихове в училище?

Да

Не

42

Животът струва ли Ви се тежък?

Да

Не

43

Като дете бягали ли сте от къщи?

Да

Не

44

Случвало ли Ви се е така да се разстроите заради някакъв конфликт или кавга, че да не сте в състояние да отидете на работа, училище?

Да

Не

45

Можете ли да кажете, че даже при неуспех не губите чувство за хумор?

Да

Не

46

Стараете ли се да се сдобрите с този, когато сте обидили, правите ли Вие първата крачка?

Да

Не

47

Обичате ли животни?

Да

Не

48

Случвало ли Ви се е, като излезете от къщи, да се върнете, за да проверите дали не се е случило нещо?

Да

Не

49

Спохождат ли Ви мисли, че с Вас или с Ваши близки нещо ще се случи?

Да

Не

50

Смятате ли, че настроението Ви понякога се променя в зависимост от времето?

Да

Не

51

Трудно ли Ви е да се представяте на сцена или да говорите пред голяма аудитория?

Да

Не

52

Можете ли ако някой Ви разсърди, да се сбиете?

Да

Не

53

Харесва ли Ви да сте сред хора?

Да

Не

54

Можете ли вследствие на разочарование да изпаднете в отчаяние?

Да

Не

55

Харесва ли Ви организаторската работа?

Да

Не

56

Упорит ли сте в преследване на целите си, въпреки появилите се множество препятствия?

Да

Не

57

Може ли трагичен филм така да Ви развълнува, че да се просълзите?

Да

Не

58

58.Случва ли Ви се да не можете да заспите, защото мислите за ежедневните си грижи или за бъдещите проблеми?

Да

Не

59

Подсказали ли сте в училище, давали ли сте да преписват от Вас?

Да

Не

60

Страхувате ли се, ако се налага да минете нощем през гробищата?

Да

Не

61

Грижите ли се за това в дома Ви всяко нещо да си е на мястото?

Да

Не

62

Случвало ли Ви се е да си легнете с добро настроение, а да станете с лошо?

Да

Не

63

Лесно ли се приспособявате към нова ситуация?

Да

Не

64

Страдате ли от главоболие?

Да

Не

65

Често ли се смеете?

Да

Не

66

Можете ли да се отнасяте към хора, които смятате за кръгла нула, така, че те да не забележат това?

Да

Не

67

Смятате ли себе си за енергичен, предприемчив човек?

Да

Не

68

Много ли преживявате заради несправедливостта?

Да

Не

69

Обичате ли природата?

Да

Не

70

На излизане от къщи или преди лягане проверявате ли дали е заключена вратата и изключена ли е печката?

Да

Не

71

Боязлив/а/ ли сте?

Да

Не

72

Настроението Ви променя ли се под влияние на алкохола?

Да

Не

73

Участвали ли сте и участвате ли сега в любителски спектакли, в драматичен състав?

Да

Не

74

Изпитвате ли понякога влечение към нещо загадъчно, привлекателно, неизвестно?

Да

Не

75

Отнасяте ли се към бъдещето песимистично?

Да

Не

76

Имате ли резки преходи на настроението от голяма радост към дълбока тъга?

Да

Не

77

Умеете ли при общуване с хора да създавате определено настроение?

Да

Не

78

Дълго ли запазвате чувството на гняв, досада?

Да

Не

79

Преживявате ли дълго време скръбта на други хора?

Да

Не

80

Преписвали ли сте в ученическите си години страницата заради задраскано или изцапано?

Да

Не

81

Може ли да се каже, че се отнасяте към хората по-скоро предпазливо /недоверчиво/, отколкото доверчиво?

Да

Не

82

Често ли имате нощни кошмари?

Да

Не

83

Представяте ли си понякога, че можете да се хвърлите под колелата на преминаващ влак, или, ако стоите пред отворен прозорец, че можете да скочите през него?

Да

Не

84

Развеселявате ли се в обкръжението на весели хора?

Да

Не

85

Умеете ли да се отвлечете от гнетящи Ви проблеми?

Да

Не

86

Извършвате ли под влияние на алкохола внезапни, импулсивни постъпки?

Да

Не

87

В разговор по-скоро лаконичен ли сте, отколкото многословен?

Да

Не

88

Бихте ли могли, играейки в спектакъл, така да се вживеете в ролята, че да забравите, че сте друг човек?

Да

Не

 

 

 Изтегли теста

 

Ключове на теста за акцентуациите :

Получените резултати по всеки тип акцентуация се изравняват с помощта на определени коефициенти, които са посочени в скоби след названието на вида акцентуация.Максималният показател за всеки тип акцентуация е 24 т. Показател (общ бал), който надхвърля 12т. /средна стойност/ след умножаването с коефицента се счита за признак за акцентуация.

1.Хипертимен тип /означен още като демонстративно-хистероиден/ отговор „да”: 1,11,23,34,45,55,67,77.  Броя отговори от скалата се умножава се по 3, т.е./х3/.

 Хората от този тип обикновено са много подвижни, общителни приказливи, самостоятелни. В детството си са палави, носят навсякъде много шум и не им достига чувство за дистанция в отношенията с възрастните. Главна, отличителна отличителна черта – постоянно добро, дори приповдигнато настроение, което се съчетава с добро самочувствие, високо жизнен тонус и нерядко – цветущ външен вид. Стремежът към самостоятелност понякога е следствие от конфликти в детска възраст /бягства от къщи и училище/. Когато срещнат силно противодействие или несполука, те реагират с гневни изблици и раздразнение. Жизненият им път е белязан от честа смяна на работното място, дори професия. От изследвания на Х.Айзенк – екстравертният-неуравновесен тип личности най-често се отличават с хистерична симптоматика и по-висока психопатност при преминаване на границата- хипоманиакална психопатия, съпроводена от суетливост, безпокойство, разпиляност, шумност в работата. При сложни ситуации, стрес лица от хипертимния-емоционално лабилен тип изпадат в дъл-бинна депресия, колебливост в настроението. В беседата се забелязва промяната – от патологично-хистерична мимика в подтиснатост, депресивност.

2. Шизоидно-параноиден тип /заядлив/ /х2/ отговор „да”:2,15,24,33,37,

  56,68,78,81;  „не”: 12,46,59.

   Хората от този тип са особено болезнено чувствителни към обиди и огорчения, преживяват дълго станалото, отмъстителни, неспособни дълго да забравят обидите. Силно развитото  им честолюбие води често до особено настойчиво отстояване собствените интереси.Притежават голяма упоритост в постигане на целите си.Често страдат от мнима несправедливост по отношение на тях. Във връзка с това са подчертано предпазливи, недоверчиви, дори подозрителни. Отрицателните им афективни състояния са стабилни и съчетани с убеденост в своята изключителност. Ярки представители на този тип са често политически лидери. /Параноидната психопатия се разгръща ярко във възраст около 30-40 г./

3. Емотивен тип /сензитивен, боязлив/ /х3/ отговор „да”:

 3,13,35,47,57,69,79;  „не”: 25.

Най-силно изразено при тях е съпреживяването с другите хора и животни. Подрастващите от този тип често плачат като гледат филм или четат книга.Сцени на насилие преживяват дълго дори може да доведат до нарушения на съня и храненето. Обикновено надценяват възможни опасности, склонни са излишно да преживяват, да се притесняват, да се страхуват за себе си и за другите. Отличават се с липса на себеувереност , постоянно се съмняват в правилността на действията си. Изживяват се като неудачници, непълноценни личности. По всякакъв начин се стремят да избягват конфликти. Добросърдечни са, лесно прощават недостатъците на другите и при конфликт с някого се стремят към бързо помирение с него.Отнасят се с особена любов към природата, обичат да отглеждат цветя и да се грижат за животни. За такива хора казват: ”и на мравката прави път”.

4. Педантичен тип /х2/ отговор „да”: 4,14,17,26,39,48,58,61,

 70,80,83;  „не”: 36. 

Характерно – постоянно съмнение в правдивостта на извършеното често проверяват точността на изпълненото, може да се върнат от половината път, за да проверят отново, дали всичко е наред. В процеса на беседата постоянно подчертават своята прецизност, компетентност, как само те могат да извършват всяка работа. Пунктуални, прилежни, те обръщат особено внимание на реда и чистотата. Реагират остро на всяко нарушение на реда, с което предизвикват често конфликти, особено, когато наблягат на неважни детайли, т.е.издребняват. Поради излишната си педантичност те често не са уверени, че

ще се справят най-добре.

5. Тревожен тип /х3/ „да”:16,27,38,49,60,71,82;”не”: 5.

Лицата от този тип обикновено още от детските си години са страхливи, боязливи. Избягват шумни занимания и събирания. Плахи и срамежливи те трудно понасят стресови ситуации /контролни, изпити, говорене пред повече хора/. Като следствие от това те от рано формират чувството си за дълг  и отговорност, високи морални изисквания. Стараят се да маскират чувството си за непълноценност чрез насочване към дейности, в които чрез професионално изпълнение на задачата, могат най-добре да разкрият своите способности. Особено слабо място – реакцията на отношение от околните. По-принцип срамежливи, чувствителни, обидчиви и подозрителни те трудно понасят насмешка, не умеят да се защитят, да отстояват истината при несправедливи обвинения.

6. Циклотимен тип /х3/ „да”:6,18,28,40,50,62,72,84.

Открояват се двавариянта:типични и лабилни циклоиди.

А.типични циклоиди

В детска възраст те оставят впечатление за хипертимни, но по-късно, през пуберетета се появява видима вялост и заявена липса на сили. Всичко правят с усилие.Те,които са били шумни и енергични, се превръщат в отпуснати, вяли, домошари, често страдат от безсъние или сънливост. На забележки, упреци отговарят с раздразнение, дори грубо, с гняв, след което ги обзема униние, понижено настроение, депресия, мисли за самоубийство. Фазите на промяна на състоянието е около 3 седмици. Ако са студенти, заниманията им са несистемни, пропуските наваксват трудно, което постепенно поражда пресищане, отвращение към всякакъв вид учебни занимания.

Б.лабилни циклоиди

Отличават се с това, че фазите на промяна на настроението са по-къси в сравнение с типичните циклоиди.”Лошите” им дни са изпълнени по скоро с лошо настроение, отколкото с вялост. В период на подем се появява желание за действие, за контакти, приятели. Самооценката им се формира неравномерно, с натрупване на опит от преживяното на  „добри” и „лоши” фази. Тя обикновено е подвластна на настроението им. Общо за този тип е тревожното очакване, боязън от природни явления, тъмнина.Мислите и очакванията им са свързани със страх от неуспех, с натрапливости и хистерични черти. След преминаване на границата – неврози, психопатии с натрапливости /клинични картини/.

7. Демонстративен тип /х2/ „да”: 7,19,22,29,41,44,63,66,73,85,

88;  „не”:51.

Главна отличителна черта – безкраен егоцентризъм, ненаситна жажда за постоянно към собствената особа за почитание, удивление, съчувствие. Най-неприятна за тях е перспективата да останат незабелязани. Фалшът и фантазирането са насочени главно към собствената персона.Зад привидната емоционалност фактически се крие липса на дълбоки чувства, въпреки голямата експресия, театралност и склонност към позьорство. Те не понасят в тяхното присъствие да бъде похвален някой друг. Стремежът към широки контакти обикновено е свързан с необходимостта да се чувстват лидери, да заемат изключително положение. Самооценката им е далеч от обективността. Притежават патологичната способност да изместват нещата имогат напълно да забравят за това, което не ги интересува. Това им помага да лъжат и то с напълно невинна физиономия. За тях това, което казват в момента е чиста истина, защото те очевидно не осъзнават своята лъжа или я осъзнават повърхностно, без угризения на съвестта, поради което трудно някой им се доверява. Те наблягат на външната изява, на това на всяка цена положително да бъдат оценени. Истеричната им същност се демонстрира по всякакъв начин. У тях всичко е преувеличено : мимика, жестове, реч, интонация.При диагностиката заслужават особено внимание, тъй като те са много убедителни, находчиви, често са патологични мошеници и могат да заблудят и опитен диагностик. Необходимо е да им се предостави повече време за изява, да не се нарушава артистичното им изпълнение. Ценна информация се придобива от анализа на жизнения и главно на професионалния им път – честа смяна на работното място, дори на професия.

8. Възбудим тип /х3/ „да”: 8, 20, 30,43, 52, 64, 74, 86.

В детска възраст за тях е характерно непослушание и трудност в регулирането на собственото поведение. Всичко лошо, като че ли се „лепи по тях”. Недостатъчната им инициативност е причина да не ги приемат за лидери.Лесно изоставят ученето. Никой труд за тях не е привлекателен и работят само при крайна необходимост.Равнодушни към бъдещето, те се стремят да извлекат от настоящето маса наслади, като възбудата им трудно се поддава на контрол и могат да бъдат опасни за околните.Често са много властни и избират да общуват с по-слаби личности.Животът им протича крайно неравно, не защото избягват трудностите,а понеже често изразяват недоволството си проявяват раздразнителност, склонност към импулсивни постъпки. Стига нещо да не им се понрави /началник, колега, минимално разминаване в заплащането/ и те напускат, хиперболизирайки проблемите си .Някои са склонни към физически труд, който ги удовлетворява. При стрес- настъпва дълбоко разстройство на чувствата, дори имат склонност към предприемане на суицидни опити, необмислени постъпки, неовладяна ярост.При беседата не скриват негативизма си, отговарят кратко, принудено, което в същността си е неумение за самоконтрол.Често са с алкохолни наклонности, със сексуални проблеми.

9. Дистимен тип /х3/”да”: 9, 21, 41, 75, 87; „не”: 3, 53, 65.

Хората от този тип обикновено са сериозни, дори с подтиснато настроение и с песимистично отношение към бъдещето. В разговор са много пестеливи на думи, дори мълчаливи и е много трудно у тях да се забележи безгрижно, весело настроение. Обикновено избягват шумни компании и места, където се събират много хора. Отличителната им черта е начумереност, нерадостен лице израз, „застинала” мимика. Поведението им се отличава с мудност, с общо забавени реакции. Почти никога не дават израз на радост от живота.Гранични състояния на субдепресивна симптоматика.Необходимо е да се състави диференцирана диагноза във връзка с темпераментовите  особености на ИЛ. Афективно-лабилните екстраверти са най-често с хистероподобен тип поведение, докато при интроверти с преобладаващи страхови, фобиини състояния се наблюдава депресивна симптоматика или реактивна депресия.

10.Екзалтиран тип /х6/”да”: 10, 32, 54, 76.

Ярка черта на този тип акцентуация е способността му да изпада във възторг, да се възхищават на нещо, винаги са усмихнати, постоянно демонстрират радост,наслада. При тях това чувство може да възникне по причина, която при другите не предизвиква особен ентусиазъм. От друга страна те лесно могат да се разочароват и да изпаднат в негативно настроение,което много бързо преминава в своята противоположност.Общо принадлежи към хедоностичния тип личност.

 

Интерпретация: от 0 до 12т. – липсва акцентуация

                       от 12 до 15т. – признак на акцентуация

                        от 15 до 18т. – тенденция към акцентуация

от 18 до 24т. – висока степен на изразеност на акцентуациите на темперамента и характера

При общ бал (след умножаването с коефицента)  под 12 т. – у изследвания не се наблюдават характеристиките на съответния тип акцентуация. (Например, ако по скалата за „хипертимен тип” общия бал на изследвания е 9, то при него не се наблюдават особеностите на този тип). При резултат от 12 до 18 т., при изследвания вероятно се наблюдават някои от характеристиките на типа, но в качеството им на личностни особености, които не нарушават нормалното функциониране. При резултат над 18т. говорим за ярко изразена акцентуация, съпровождана, вероятно, от пълната клинична картина, характерна за типа.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.