Ендогенна сила, която насочва организма към определена цел. Възможно е да бъде установена силата на влеченията чрез измерване дейността на субекта в определени ситуации. Например за да бъде преценена силата на глада у плъх, животното се поставя в специална кутия с хранилка, чието отваряне се задейства с лост. При всяко натискане на лоста се появява топчица храна. Броят на топчиците вследствие на извършените действия представлява ако не обективна мярка, то поне информация за глада на плъха. Някои автори различават наред с органичните стремежи и интерин-дивидуални (съюзяване, алтруизъм...), социални (семейни, патриотични), идеални (морал, религия), лични стремежи (егоизъм); други различават нисши (рефлексивни действия), средни (вербално изразяване) и висши стремежи (художествено творчество), но никоя класификация не е задоволителна. Психолозите често се отнасят към системата на Х. Мъри, която включва 20 основни елемента (тенденция към подчинение, изтъкване, доминиране, автономия и т. н.), с която е свързан проективният метод, познат под наименованието Тематично - аперцептивен тест (Т.А.Т.).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.