Събиране на много хора в недиферекцирана маса. Според схващанията на Ж. дьо Тард (1843-1904) иЖ.Льо Бон (1841-1931) тълпата е разнородна маса от индивиди, без здрава връзка, събрани случайно, не по силата на някакви закони или задължения, групирани в мимолетно множество. Обратно, съвременните социални психолози различават няколко вида тълпи, притежаващи собствени характерни черти: едни са организирани предварително (митинг), други са случайни (народни увеселения) или спонтанни (зяпачи, привлечени от злополука). Тълпите са способни на крайни реакции на въодушевление или насилие, на които не устояват и най-добре контролиращите се хора. За обясняване на единодушието тези движения се споменава психичното заразяване. Всъщност индивидуалността на субектите не се разтваря в тълпата. Всеки притежава свои предразположения, които определят поведението му. Тези влечения, чийто психологически и социално-икономически произход е доказан (например, колективното насилие в южните щати се увеличава, когато намалява продажбата на памука), намират случай да се изразят в масовите прояви, където индивидът, станал анонимен, е насърчаван от единодушието, което среща.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.