Физическа или интелектуална дейност, която обществото изисква или която човек си налага да извършва в името на определена цел. Упражняван свободно и с желание, трудът обогатява. Но със своя принудителен характер и особено, когато машината изисква от работника само автоматизирани движения, трудът може да бъде източник на деза-даптация. Най-често трудът благоприятства успешното вграждане на човека в обществото, като му предоставя редовно занятие, което го вало-ризира по отношение на себеподобните му и като му дава възможност да бъде финансово независим. Освободеният от фрустриращия си характер труд заема важно място в лечението на психичните болести (ерготерапия). За да се направи трудът достъпен във физическо или умствено отношение за инвалидите, чиято интеграция в социалната среда е невъзможна, в неговия ритъм и техника са въвеждат промени. Това, което се нарича „трудоустрояване" е преход между възстановителния период и нормалния живот; той е полезен, ако не и необходим етап към професионална реадаптация на бивши болни, които не са още напълно адаптирани към обикновения социален живот. -> център за подпомагане чрез труд; цех за трудоустроени.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.