Състояние на дете или възрастен със забавено развитие. Това забавяне, което се преценява по отношение на средната величина на групата, към която принадлежи разглежданият индивид, може да бъде глобално или да засяга отделна страна на личността. Когато са засегнати психичните функции, субектът не може да се справя в живота; ако е дете, то е неспособно да учи и е наивно и егоцентрично. 1. Интелектуалната изостаналост отговаря на вродена недостатъчност на развитието на интелигентността, която се проявява рано и по принцип не може никога да се компенсира. Във Франция размерът на тежката интелектуална изостаналост се изчислява между 3 и 6 на хиляда. Интелектуалната изостаналост може да се дължи на наследственост, на неустойчивост на Х хромозомата (предавана от майката и способна да засегне всички синове от една майка), на хромозомна аберация (като синдрома на Даун), на органично увреждане на мозъка вследствие на заболяване на майката по време на бременността (например от рубеола), на черепна травма при раждане, на енцефалит и т.н. Но съществуват и други форми на интелектуална изостаналост, чиито причини продължават да бъдат неизвестни, нЬ които изглеждат свързани с някаква „културна небрежност" (като при вълчите деца) или с ранна афективна недостатъчност. 2.  Афективната изостаналост, която се проявява при индивиди, най-често с нормална интелигентност, съответства на психична незрялост вследствие на фиксация към някой стадий от детството; проявява се главно с прекалена привързаност към родителите, липса на самостоятелност, егоизъм, пуерилизъм и може да се развие благоприятно под влияние на психотерапията.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.