Въздействие, упражнявано върху някого, за да повярва или направи нещо. Убеждаването се използва ежедневно от възпитателя, който умело внушава определено поведение, от лекаря, който успокоява своя пациент или от търговеца, който иска да продаде нов продукт. Едно от средствата за убеждаване в търговията е предлагането на мостра. За рекламиращия това означава „да влезе с единия крак при купувача": искайки малко (да се използва безплатно новия продукт), той се надява да получи повече (да разшири клиентелата). Увеличаването на информацията не е достатъчно да убеди хората. Необходимо е да се познава психичното състояние, надеждите и страховете на хората, към които да се насочва въздействието, за да бъде то ефикасно. Освен това, не е толкова важно да се говори истината, колкото да се твърди това, което изглежда правдоподобно. Например, да речем, че с предлагано бръснарско ножче можеш да се обръснеш петнайсет пъти е вярно, но хората не вярват; за да ги убеди да го купят, рекламиращият казва, че може да се използва повече от десет пъти, което се приема по-добре. Клиентите не са много критични. Обикновено те приемат на доверие казаното. Опирайки се на тази констатация, пропагандаторите пускат без колебание най-невероятни слухове*; те знаят, че все нещо ще остане от тях. Тяхната ловкост се състои във факта, че успяват да ни втъл-пят коварно своите доктрини като използват области, които ни се струват неутрални, каквито са изкуството, литературата, спортът.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.