Растение от сем. Картофови, чийто главен stmNicotianu tabacum (обикновен тютюн) представлява тютюнът за смъркане, дъвкане или пушене. Внесен от Америка от испански мисионер през 1518 год., тютюнът бил използван от Ж. Нико, френски посланик в Португалия и от Катерина Медичи за лекуване на главоболието им. Оттогава неговата консумация непрекъснато се увеличава. За 1985 год. във Франция тя се изчислява на 2,4 кг на възрастен, което носи огромни приходи на държавата (23 милиарда франка). Токсичността на тютюна не подлежи на съмнение. Листата му съдържат силната отрова никотин, 30 до 60 милиграма от който са достатъчни, за да причинят смъртта на човек (една обикновена цигара съдържа около 2 мг никотин). Неумерената му употреба предизвиква органични (храносмилателни, сърдечносъдови, дихателни) и психични (раздразнителност, безсъние, амнезия, интелектуално забавяне и т. н.) разстройства. Според А. Хирш (1987), тютюнът е причина за смъртта на повече от 54 000 души всяка година във Франция. За сравнение на рака се дължат 32 000 смъртни случая, а на сърдечносъдовите болести - 11 000. Тази опасна практика при възрастния изглежда тясно свързана с удоволствието, изпитвано от него като кърмаче при смученето. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.