Нередовно ходене на работа или на училище. Отсъстването е една от причините за слабия успех в училище. Изтъкваните причини са най-вече здравословното състояние на ученика или майка му; в някои селскостопански области се наблюдава увеличаване на отсъствията по време на усилена земеделска работа. Индустриалната психология изчислява броя на отсъствията в предприятията по категории работници чрез отнасяне сбора от времето на отсъствията за определен период (без да се отчитат почивните дни и дългосрочните отпуски) към броя на работните дни. Обикновено се констатира, че броят на отсъствията е по-нисък при мъжете, отколкото при жените, и че намалява с издигането в йерархията. Индексът е максимален (1,37) при работниците и минимален (0,29) при ръководните кадри (по данни на Националния статистико-икономически институт на Франция 1986). Това вероятно се дължи на факта, че ръководителите съзнават своите отговорности и смятат за признак на лична сила преодоляването на болестта. Обратно, общите работници, извършващи неблагодарен, без значение за тях труд, нямат отношение към предприятието, на което принудително отдават част от времето и силите си. Отсъствията могат да се намалят, като бъде изваден работникът от анонимност и така се възвърне достойнството му, като той бъде приобщен към предприятието чрез изтъкването на социалната стойност на неговия труд.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.