Отблъсване, изключване, изоставяне. Явното отхвърляне на дете от родителите, което се изразява в открита враждебност или малтретиране, е нещо рядко. Обикновено отхвърлянето се изразява по заобиколен начин, в ригидни възпитателни нагласи, прекомерна строгост или изпращане в пансион. Понякога отхвърлянето се прикрива зад тревожно поведение, изобилие от подаръци, които не задоволяват детето, жадуващо повече за истинска обич, отколкото за материални блага. Обичаният се развива в сигурност; обратно, отхвърленото дете се чувства подценено, виновно за някаква своя неразбираема грешка, под ударите на едно проклятие. То реагира в зависимост от темперамента си с мрачна пасивност или агресивен бунт; понякога става невротично. Не само децата биват отхвърляни, а и някои болни и стари хора. Отхвърлянето може да се прояви като безразличие (старият човек бива изолиран, „оставят го на спокойствие", не се откликва на неговите повици), настаняване в старчески дом, подигравателно или агресивно отношение. Резултат от отхвърлянето е най-често депресията и регресията на потърпевшия.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.