Съвкупност от дейности, които се изпълняват в предварително зададен ред. В примитивните култури съществуват церемонии, наречени „ритуали на посвещаване", отбелязващи преминаването на даден индивид към ново състояние. Най-типичният в това отношение е ритуалът, които се извършва по време на пубертета; състои се от три фази: раздяла на младежа с групата, към която принадлежи, очакване, обикновено съпътствано с физически и морални изпитания, приемане в нов социален режим. Целта на тези церемонии е да помогнат на индивида да преодолее кризата, която съпътства тези физиологически промени я да осъзнае напълно новия си статус и роля в колектива. При Догоните в Мали изрязването на клитора и обрязването се извършват едновременно. Без тях девойката и юношата не могат да влязат в света на възрастните. Този обичай е жив в много африкански и близкоизточни страни. Ритуалите се преоткриват под изродена форма в тормоза, който се упражнява над новодошлите в някаква група (казарма, училище и т. н.). В психопатологията ритуали се наричат натрапливите постъпки на някои болни, които заставят сами себе си да извършват незначителни и смешни жестове (например, сложен церемониал при лягане).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.