Съвкупност от линиите и контурите на фигура. В психологията терминът „рисунка" надхвърля единствената представа изображение с молив или перо. Той означава както рисунка с цветни моливи, така и акварел. Психолозите използват рисунката предимно при децата като тест за психичното развитие, като средство за изучаване на характера и на афективността. Рисунката еволюира с психологическото развитие. От 2 до 3 години детето може само да драска; впоследствие то се опитва да спазва някакъв модел и на 5 или 6 години, вече може да „рисува". До шестгодишна възраст, всички деца, независимо от етнически или социокултурен произход, рисуват по един и същи начин. Като приканва децата да нарисуват човек американската психоложка Ф. Гудинаф създава добър - прост и привлекателен - тест за интелигентност, позволяващ лесно проследяване на интелектуалното им ниво. Съществуват и други тестове с рисуване, предназначени за същите цели, състоящи се във възпроизвеждане на „геометрични форми" (Рей, Бентън). За изучаване на детския характер се използват свободни рисунки или рисунки по зададена тема. Отчита се едновременно формалната страна на рисунката (разполагане върху листа, плътност на линията, избор на цветове) и нейното съдържание, което разкрива пряко или под символична форма света на детето, жизнения му опит. Детските психоаналитици си служат с рисунки, за да си обяснят детските драми и за да подпомогнат своите млади пациенти в преодоляването им.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.