Отслабване или повече или по-малко пълна загуба на слуха. В зависимост от тежестта на това поражение, се различават: лека слухова недостатъчност (по-малко от 40 dB загуба), от която във Франция са засегнати 2 100 000 души; лека глухота (между 40 и 70 dB загуба), която засяга 1 250 000 души; тежка слухова недостатъчност (загуба от 70 до 90 dB), от която страдат 340 000 души; дълбока глухота -115 000 души, лишени напълно или почти напълно от слух. На около 2 500 деца едно е засегнато от дълбока глухота при раждането или малко след него. Въпреки наличието на много глухи, полуглухи и субекти с увреден слух сред населението, родителите обикновено трудно могат да си представят,.че бебето им може да има слухов дефект. Този предразсъдък е в основата на сериозни заблуди и диагностични грешки. Нерядко глухото дете се преценява като интелектуално изостанало или страдащо от афазия (тъй като не говори), или за дете с характеррлогично разстройство (тъй като не отговаря, когато му говорят, или не прави това, което му казват). Глухите деца се нуждаят от специално обучение. За тях са създадени специализирани училища и класове, в които учителите разполагат със специално педагогическо оборудване. Според статистическите данни на Министерството на образованието във Франция през 1987 год. в тези заведения е имало 6 759 ученика.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.