Емоция с агресивна насоченост, която се проявява чрез внезапни, неконтролируеми понякога, експресивни, жестови и вербални изблици. Класическо е разграничението на гнева на бледен и на червен според оцветяването на лицето. У децата се наблюдава „безцветен гняв", водещ често до синкоп. Гневът настъпва в ситуации на фрустрация, които индивидът не може да превъзмогне. За някои слаби или страдащи от невроза хора гневът е възможност за утвърждаване на несигурната им личност. Когато човек не се осмелява да противостои на субекта, предизвикващ гнева, се извършва изместване върху беззащитните предмети, децата или животните. Психоанализата открива в това регресия към садистично-аналния стадий. Под влияние на възпитанието човек се научава да контролира двигателните и вербалните проявления на гяяв. Някои хора обаче избухват и при най-малкия повод. Това се случва на субекти, които имат предразположение към подобни изблици поради органична слабост вследствие на нарушено действие на жлезите с вътрешна секреция (когато щитовидната или надбъбречните жлези са твърде активни) или при увреждане на централната нервна система, каквото се среща при епилепсия или хроничен алкохолизъм. Състоянията на гняв понякога се придружават от помрачаване на съзнанието, което може да не остави никакъв спомен.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.