Това, което е важно за определен момент. Интересът възниква от потребността. Дж. С. Брунър и Л. Постман показват до каква степен интересът може да влияе върху паметта. Група студенти са способни да повторят без колебание думи, произнесени мимоходом пред тях, защото се отнасяли до ценности, които им били близки, докато били забравили казаното им по теми, които не представлявали интерес за тях. Етимологичното значение на думата „интерес" (на латински interesse — „в средата съм") изразява отношението на съответствие между организма и средата. Всяко поведение е мотивирано от някакъв интерес. Действеното начало, който той съдържа, се използва от възпитателите, а активното училище постоянно прибягва до него. Педагогическите системи на О. Дек-роли и Дж. Дюи организират учебните теми по отношение центрове на интерес, подбрани от непосредствената среда (тръгвайки от млякото, децата се интересуват от кравата, от производството на масло, сирене и т. н.). Е. Шпрангер различава теоретични интереси (отнасящи се до рационални и научни дейности), икономически, естетически, социални, политически и религиозни интереси, които се появяват към 11- или 12-годишна възраст. Познаването им позволява да се дават полезни съвети на юношите при избора на професия, защото е доказано, че успехът в дадена професия зависи от интереса към нея толкова, колкото и от способностите, необходими за нейното упражняване.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.