Пептидно вещество, произвеждано от организма, което притежава фармакологичните свойства на морфина. Идеята, която предхождаше откриването на ендорфините, може да бъде изразена в две съждения: 1. в мозъка непременно съществуват специфични рецептори на морфина; 2. организмът произвежда вещества, които притежават действието иа морфина (потискане на болката). През 1975 год. Дж. Хюс и Х. Кос-терлиц изолират в мозъка на свине първите ендорфини, които наричат „енкефалини". След няколко месеца Р. Гиймен и други изследователи изолират от хипофизата други ендорфини. Ендорфините играят ролята на хормон, когато са произведени от жлезите с вътрешна секреция (хипофиза, надбъбречни жлези); те действат като химически медиатори със задържащо действие, когато се отделят от невроните на централната нервна система (главен мозък, гръбначен мозък). Те уравновесяват или препятстват освобождаването на „веществото Р" (невромедиатор на сигнала за болка), влияят върху глада и жаждата и участват активно в контрола на емоционалния живот и особено в регулацията на удоволствието.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.