Непосредствено знание, което всеки притежава за своето съществуване, своите действия и външния свят. Съзнанието, което организира данните от нашите сетива и нашата памет, което ни ситуира във времето и пространството, не съществува като специфична, организирана функция, имаща „център" в мозъка. То няма вътрешност, нито външност, то е отношение към света. А. Бергсон го приравнява с вниманието, 3. Фройд - с възприятието, К. Г. Юнг -с будното състояние, невропсихолозите - с функцията на вижиланса. Ж. Деле разграничава седем нива на съзнание. Най-високото съответства на хиперактивацията на мозъка (прекомерен вижиланс, силни емоции), най-ниското съответства на комата (сензорните дразнения предизвикват съвсем слаби двигателни реакции). Между тези крайни точки се разполагат будността с насочено внимание, дифузната будност, меч-таенето или заспиването, лекият сън и дълбокият син. Това, което обикновено наричаме „съзнание" всъщност се ограничава до нивата, предхождащи заспиването. След заспиване също сме в съзнание, тъй като сънуваме и помним сънищата си - но мисленето е фиксирано предимно върху нагоните* и афективността* (онирично съзнание).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.