Специален клас, в който се приемат ученици с лека или умерена интелектуална недостатъчност или с поведенчески разстройства. Помощни класове се създават към началните училища, но могат да бъдат групирани и в „национални помощни училища" или в „автономни помощни училища". Началото на организирането и функционирането на помощните класове и училища се поставя със закона от 15 април 1909 год. След постановлението от 30 август 1985 год., тези училища носят наименованието „регионални държавни учебни заведения за адаптирано обучение". През 1987 год. във Франция имаше 81 такива учебни заведения р 11 808 ученици, 27 автономни помощни училища с 1 571 ученици, 4 726 специални класа (повечето от тях помощни) със 63 555 ученици. Като се има предвид, че общият; брой на обхванатите в училище достига почти 12 млн., и че е необходим един клас за лица с интелектуална недостатьчност на 250-300 ученици, може да се каже, че са необходими огромни усилия, за да се покриват нуждите. Обикновено помощните класове са поверени на начални учители с подходяща педагого-психологическа подготовка. Специалното обучение е предимно конкретно и практическо. Когато станат дванайсетгодишни, учениците могат да продължат образованието си в клас за специално обучение към колеж или в помощно училище.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.