Абстрактна и обобщена психична представа за един обект. Понятието е символна мисловна конструкция, която надхвърля сетивните данни и стига до същността на обектите и групите в едно множество. Пирогата, лекият ветроход, рибарският кораб, самолетоносачът са плавателни съдове; крадецът и измамникът са правонарушители; тифусът и туберкулозата са болести. Понятията „плавателен съд", „правонарушител" и „болест" са продукти на нашия опит, които езикът позволява да изразяваме символно. Понятието е интелектуално средство за разбиране на връзките, които съществуват между някои явления. Овладяването му улеснява действието, липсата му го затруднява; експериментатор научава маймуна да гаси свещ с вода, налята от кранче, след това пренася същото действие на езеро. Животното се връща до чешмата «место да налее вода от езерото. Ако позямаше понятието „вода", то щеше да си спести това усилие. Формирането на понятията, особено добре изучено от Ж. Пиаже, е функция на интелектуалната зрялост и на развитието на езика. Нивото на понятийното мислене се оценява чрез тестове за класиране на предмети с различен цвят и форма.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.