Третата възраст след растежа и зрялата възраст. Обикновено се приема, че стареенето започва около шейсет и петата година, но с напредъка на хигиената и медицината, много хора от третата възраст запазват младостта и силата си много по-дълго. Днес „несгодите, свързани с възрастта, зачестяват и добиват острота след 75 или дори 80 години" (А. Алперович, 1989). Така че в „третата възраст" все по-ясно могат да се разграничат допълнителни категории: хората „между две възрасти" (от 60 до 1$ години), „възрастните" хора (след 75 години) и.„много възрастните" хора (след 90 години). Стареенето се проявява с чувствително понижаване на сензо-моторните способности (зрение, слух, пъргавина, мускулна сила) и интелектуалните способности, чийто спад започва още от 25-годишна възраст (Д. Уекслър). Интелектуалните умения не са еднакво накърнени: докато вербалните са малко засегнати (речникът остава непокътнат), вниманието и краткотрайната памет отслабват като правят практически невъзможно всяко усвояване на нови неща. Но според някои автори (С. Пако, 1953), високото ниво на образование забавя появата на тези разстройства. В нашето общество старият човек се чувства винаги ненужен и подтиснат (броят на самоубийствата нараства значително при мъжете след 55-годишна възраст). Държавата се лишава от истинско богатство като оставя неизползвани познанията и добрата воля на старите хора, които са пренебрегвани и без задоволителен статут.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.