Съвкупността от правонарушенията в обществото. Всяко общество има своите престъпници, чийто брой е твърде постоянен през годините (във Франция средният размер е около 6 на хиляда.). Но по време на резки социални промени (увеличаване на градското население, бързо развитие на промишлеността) и особено в смутни периоди (икономическа рецесия, революция, война и следвоенен период) престъпността значително се увеличава (от 1963 до 1981 год. престъпността във Франция се е увеличила четири пъти). Престъпниците произлизат предимно измежду мъжете (85%) без професионална квалификация, произхождащи от разделени семейства (75% от убийците и 85% от крадците). Що се отнася до причините за детската престъпност (31 000 правонарушители във Франция през 1988 год.), отново се натъкваме на социалнопсихологическите фактори (алкохолизъм на родителите, брачно разногласие, безработица, бедност, недостатъчност на възпитателен авторитет, Ефективна недостатъчност на децата), към които се прибавят интелектуалната недостатъчност и характерологичните разстройства (80% от малолетните престъпници са умствено изостанали или с характерологични разстройства). 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.