Тежко нарушение на гражданския закон или морала. Различават се две големя категории престъпления:престъпления,които могат да се нарекат „патологични", тъй като са извършени от хора, страдащи от психични разстройства, и останалите престъпления. Патологичните престъпления са относително редки: 1. те биват извършвани от епилептично болни в периода на психична обърканост, който следва епилептичната криза. Действието, което е изключително бурно, избухва внезапно. След кризата болният не си спомня нищо; 2. абсурдни, неочаквани убийства, извършвани от млади шизофренно болни. Понякога жертва е най-скъпият човек, майката; 3. Поради погрешни умозаключения страдащите от параноя и налудности обвиняват други хора за своите неволи и страдания. Престъплението в техните очи е акт за възстановяване на справедливостта. Втората категория престъпления се извършват от хора, които не са нито невротици, нито психично болни, а чрез деянието си избират изолацията от обществото. Науката криминология обединява специалисти от различни дисциплини (биолози, социолози, лекари, психолози, юристи), които се насочват към изучаването на престъпника и неговото разбиране.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.