Непосредствено и без участието на мисленето разбиране на действителността. Според гещалтпсихологията интуицията е непосредствено схващане на спонтанно организирани в цялост елементи. Според С. Сорокин „интуицията е нещо като моментно и неочаквано озарение", благодарение на което се получава пряк достъп до същността на човек или до решаването на един проблем. К. Г. Юнг превръща интуицията в основна функция на душата, благодарение на която внезапно в окончателна форма ни се представя съдържание, без да ни е известно как се е конституирало.Тази способност не е еднаква у всички хора, но е характерна черта за детето и дивака. В зряла възраст някои хора са особено интуитивни. Срещат се най-вече измежду писателите и учените. Много изследователи или математици като А. Поанкаре са подчертавали значителната роля на интуицията като отправна точка на техните открития и изобретения. В областта на психологията интуицията е особено важна. Благодарение на нея клиницистьт прониква в сърцевината на проблема и схваща „неповторимото и следователно неизразимото в него" (А. Бергсон). Но именно поради това, че често интуитивните данни са непроверими, много психиатри проявяват недоверие към интуицията и се стараят да я заменят с рационални методи.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.