Сексуални отношения между членове на едно семейство, които поради родството си не могат да се оженят. Обикновено са забранени отношенията между родители и деца или между братя и сестри, но забраната може да обхваща и други степени на роднинство. На остров Бука (Меланезия) бракът на вуйчото с племенницата му се смята за нещо ужасно. В Англия до 1907 год. на повторния брак на вдовец със сестрата на починалата му жена се гледало като на голямо престъпление. В различните общества обект на забраната за кръвосмешение са различни хора. Забраната на сексуалните отношения между членове на семейството (обхващаща в някои случаи целия род) първоначално произлизала от практически съображения: интересът на групата повелява на членовете й да се женят извън нея (екзогамия), за да се установят мирни отношения със съседите. Психоаналитиците смятат, че тази забрана изразява несъз-наваната защита на човека срещу скритите му влечения. Всяка година във Франция има около 5 000 случая на кръвосмешение. Обикновено кръвосмесителните отношения започват в юношеството, след което продължават да се развиват. Някои ги прикриват поради страх, а други свободно дават израз на любовната си връзка. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.